• We gaan beginnen met het opmaken van uw spot

  • Voor onze studio is het van belang om uw wensen goed in kaart te brengen. Daarom verzoeken wij u om onderstaande velden zo specifiek en uitgebreid mogelijk in te vullen:

  • Geeft u onze studio creatieve vrijheid of heeft u strikte specificaties voor de opmaak? Onder strikte specificaties vallen: specifieke teksten, opmaak, kleurcodes enzovoort. Indien ja, dan vragen wij uw spot zo duidelijk mogelijk te specificeren.

  • Maakt u gebruik van een specifiek lettertype? Bij voorkeur ontvangen van de dan een kopie van het lettertype in de bijlage. 

  • Tot slot vragen we u zoveel mogelijk materialen te uploaden. Denk hierbij aan uw logo, foto's, PDF bestanden en ander beeldmateriaal die wij kunnen inzetten om uw spot op te maken. U kunt meerdere bestanden tegelijk uploaden. 

  • Upload uw bestanden
  • Niets vergeten?

  • Should be Empty: